Trboveljska zgodovina na svetovnem zemljevidu

Mladinski center Trbovlje sodeluje v projektu LFTP, katerega cilj je povečati mednarodno sodelovanje, predanost evropskim vrednotam miru, enakosti in človekovim pravicam. Spodbuditi želimo, da ljudje ne bi pozabili preteklosti, ki je ljudi razdvajala, da ne bi pozabili na posameznike in organizacije, ki so si prizadevali za mir in svobodo, se upirali politični, verski in drugi…