Projekt MOST

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 62/2019, dne 18. 10. 2019, objavilo javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« (v nadaljevanju: javni razpis). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega…

Videz vara

Projekt Videz vara je transnacionalna mladinska pobuda, torej je nastal kot pobuda mladih udeležencev v preteklem projektu »V iskanju človečnosti«. V projektu bodo obravnavali tematiko stereotipov in z njimi povezanega sovražnega govora preko že obstoječih neformalnih metod mladinskega dela, hkrati pa bodo v mladinsko delo partnerjev in širše vnesli nov vidik, nov način izvajanja mladinskega…

Trening, podjetništvo, Španija

Partnerska organizacija Asociacion Juvenil Dibujando Ilusiones iz Španije vabi mladinske delavce, prostovoljce in druge, ki jih zanima podjetništvo in delo z mladimi, na trening od 13. 2. do 19. 2. 2020. Cilji treninga so: Udeležence opremiti z znanji za dvig zavedanja o pozitivnem vplivu podjetništva. Razvoj kompetenc na področju načrtovanja in izvedbe neformalnih učnih aktivnosti,…