Projekt »2 Gether« je bil EVS projekt, ki ga je odobrila nacionalna agencija programa Mladi v akciji.

Gostili smo dve mladinski delavki iz Italije v obdobju dveh mesecev in pol. Projekt je pripomogel k pridobivanju kompetenc mladinskih delavcev za vstop na trg dela in večanje njihove zaposljivosti v lastni državi oz. v EU, spodbujal je razvoj socialnega kapitala obeh udeleženk, jima omogočal večjo sposobnost vključevanja v družbo in participacijo, pozitivno je vplival na profesionalizacijo mladinskega dela ter posredno zaradi sodelovanja z drugimi org. v lokalni skupnosti vplival tudi na povezovanje različnih področij za vseživljenjsko učenje.

Obe prostovoljki sta sodelovali pri projektu Gremo mi na svoje, v okviru katerega smo reciklirali staro pohištvo.

Ena prostovoljka je v času projekta obiskala trening mladinskih voditeljev, ki ga je organiziral MCT, kjer se je spoznala z osnovami mladinskega dela, saj je bila na tem področju šele začetnica. Druga udeleženka pa je v času projekta obiskala društvo ŠENT, kjer so izrazili željo, jo vključijo v svoj prvi EVS projekt.

Izmenjava dobrih praks na področju mladinskega dela je bila izpolnjena. Ena od udeleženk je v MCT – ju organizirala Stop Motion delavnico za mlade in s tem predstavila novo tehniko dela z mladimi. Z drugo udeleženko in njeno skupino mladih pa smo prijavili nov projekt, in sicer mladinsko izmenjavo za september 2015 v okviru programa Erasmus+.

Vrednost: 2.655,00 €