Theater fixing connections, 2016

»Theater fixing connections« je bil projekt mladinske izmenjave, ki je nastal na pobudo mladih, ki so sodelovali na mladinski izmenjavi »Fairytale bridges« in so želeli nadaljevati z mednarodnim ustvarjanjem gledaliških predstav skozi različne metode in tematike. Glavni namen mladinske izmenjave je bil povezovati in vključevati različne skupine skozi uporabo gledališča. Tehnike gledališča, ki izhajajo iz…

Strong for the future, 2013

V okviru projekta »FUTURE IS OURS 2.0« Mladinskega centra Trbovlje, katerega namen  je bil vzpostavljanje partnerstev, smo se prvič srečali s predstavnikoma ruske nevladne organizacije »Youth Theatre Light«. Ob ugotovitvi, da obe organizaciji želita spodbujati mladinsko delo, večjo participacijo mladih v vsakdanjem življenju, njihovo kreativnost in podjetništvo kot odgovor na problematiko zaposlovanja mladih, je nastala…

Once upon a time, 2014

»Once upon a time« je bil projekt mladinske izmenjave, ki je potekala v Mladinskem centru Trbovlje,  glavni namen pa je bil obuditi pravljična bitja z uporabo kreativnih metod in na ta način spoznati lastno kulturno dediščino ter jo prenesti na mednarodno raven z namenom spoznavanja stičnih točk in sprejemanja različnosti med kulturami. Spodbujali smo medkulturni…

New start, 2013

Zavedanje EU državljanstva, spoznavanje in razumevanje drugih kultur je ena izmed najpomembnejših kompetenc. V okviru projekta Evropske prostovoljne službe smo 10 mesecev gostili nemško prostovoljko Rimo. Štiri dni na teden je delo opravljala na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, kjer je pomagala pri pouku nemščine, predstavila svojo državo in kulturo, en dan tedensko pa…

Multi kulti macht spaß, 2015

Projekt »Multikulti macht spaß« je bil projekt EVS, ki je predstavljal most med institucijo formalnega izobraževanja ter organizacijo, ki deluje predvsem na področju neformalnega učenja. Pri projektu so sodelovale tri organizacije: Gimnazija in ekonomska šola Trbovlje kot gostiteljska org. , Jugendbildungsstatte Unterfranken iz Nemčije kot pošiljajoča org. in Mladinski center Trbovlje kot koordinacijska org. Gostili…

Mladi v postkonfliktni družbi, 2015

Vrednost:  6.703,00 Opis:  V postkonfliktni družbi so najbolj pereče teme njen razvoj, človekove pravice in potrebe ranljivih skupin. Tu so zlasti izpostavljeni mladi, ki jih mnogokrat teži občutek nepripadnosti, družba jih pogosto vidi kot nekonstruktivne člane, teži pa jih tudi visoka stopnja brezposelnosti. Ta projekt je želel nagovoriti te teme in ponuditi rešitve v okviru…

Meet me, 2013

»Meet me« je bil projekt Evropske prostovoljne službe, ki ga je odobrila nacionalna agencija Mladi v akciji. Mladinski center Trbovlje je gostil prostovoljko in prostovoljca iz Nemčije. Prostovoljka je v Mladinskem centru Trbovlje sodelovala pri izvedbi in načrtovanju promocije podjetništva, pri organizaciji festivalov, ki so bili načrtovani v tistem letu, julija in avgusta pa je…

Leaving for a better life, 2015

»Leaving for a better life« je projekt mladinske izmenjave, ki je potekal med mladimi iz Slovenije, Italije, Portugalske in Romunije. Osnovno vprašanje projekta je bilo, kako skozi podjetniške pobude odgovoriti na aktualne potrebe v družbi. Udeleženci so tekom mladinske izmenjave v mednarodno mešanih skupinah razvijali svoje socialno podjetniške zamisli, ki so jih ob pomoči strokovnjakov…

Let’s plan for the future, 2010

Skupaj s partnerji smo ugotovili, kako je nujno zagotoviti širjenje in izmenjavo pridobljenih znanj, ki smo jih pridobivali znotraj akcije 1.3. Mladinski center Trbovlje je tako prevzel pobudo in skupaj s stalnimi partnerji po vnaprej dogovorjenih iztočnicah oblikoval poziv za partnerske organizacije, tako tuje kot regionalne. Udeleženci so bili iz: Slovenije, Irske, Portugalske, Turčije, Litve,…