ZERO WASTE TUDI PRI HRANI

V MCT v zadnjem obdobju pogosto govorimo o konceptu zero waste. Ideja, da je potrebno ta koncept preizkusiti in izpeljati v kakem projektu, je vzklila v skupini mladih deklet iz naših krajev, ki jim ni vseeno za okolje, ljudi, živali in za potrošnjo, ki smo ji vsi podvrženi. Zavedajo se, da z enim projektom ne bodo spremenile sveta, lahko pa prispevajo prvi korak, da v ljudeh vsaj spodbudijo razmišljanje o tem, kaj in koliko porabijo in odvržejo.