“Learning from the Past (so that we are not condemned to repeat it)”

V začetku oktobra se je v okviru programa ERASMUS+ začel projekt stateškega partnerstva “Learning from the past”, v katerem sodeluje 8 partnerjev, med njimi tudi MCT, koordinator projekta pa je organizacija Global Link iz Velike Britanije, ki je pred tem že izvajala podoben projekt ‘Sowing the Seeds of Global Citizenship’, o katerem si lahko več preberete na povezavi http://www.documentingdissent.org.uk/dd-map/.

Namen projekta “Learning from the Past” je krepiti vrednote miru, enakosti in človekovih pravic. Prostovoljci vsake partnerske organizacije  bodo raziskali kulturno dediščino lokalnega ali nacionalnega okolja pri čemer bodo uporabljali ustne zgodovinske vire, pisne vire iz lokalnih arhivov, muzejev in ustanov, ki pričajo o pozivih k miru, mirovnih dogodkih, boju proti represiji ali nestrinjanju s splošnim mnenjem v obdobju med leti 1914 in 1946. Posamezni dogodki bodo označeni in opisani na interaktivnem zemljevidu, delili pa jih bomo tudi z mladimi iz lokalnega okolja, ki bodo kot odgovor na te dogodke ustvarili nek umetniški odziv (video, predstava, risbe…) ter jih primerjali s trenutnimi podobnimi dogodki v Evropi.

S projektom bomo tako nagovarjali mednarodne vrednote, človekove pravice in mir ter spoznavali preteklost z namenom, da se takšni dogodki nikoli ne ponovijo.

Projekt se izvaja v okviru programa ERASMUS+, vrednost projekta je 232.516 EUR.